Layihələr və Xidmətlər

Şirkətin layihələr üzrə təcrübəsi aşağdakılardan ibarətdir:
200 layihə, 50 müştəri, 20 ölkə

CQA şirkətinin əməkdaşları texniki təcrübə və pratiki qabiliyyətlərindən istifadə edərək müştərilərin tələblərinə uyğun olaraq, onların problemlərini dərk edib və davamlı həll etmişlər.
Layihələrimizin əksəriyyəti tullantıların idarə edilməsi, geotexniki mühəndislik, ətraf mühitin mühafizə edilib sağlamlaşdırılması və dağ-mədən sənayesi əməliyatları sahəsi ilə bağlıdır. Biz həmçinin su ehtiyatları, tullantıların zərərsizləşdirilməsi üçün poliqon layihələrini yerinə yetirib təhvil vermişik. Buna əlavə olaraq ətraf mühitlə bağlı mühəndislik layihələrinin idarə edilməsi xidmətlərini də təklif edirik.