CQA International Ltd

Praktiki ekoloji həll yolları
 

Bizim haqqımızda daha ətraflı >

Sizi beynəlxalq səviyyədə qazanılmış uğur və nailiyyətlərin ardınca aparır

CQA İnternational Ltd geotexniki, dağ-mədən mühəndisliyi, tullantıların idarə edilməsi və ətraf mühitin bərpa edilməsi ilə bağlı ekoloji mühəndislik məsləhətçi xidmətləri üzrə ixtisaslaşmışdır. Şirkətimiz dünyanın müxtəlif yerlərində layihələrin praqmatik üsulla yerinə yetirilməsinə nail olmuşdur.

Yüksək ixtisaslı peşəkarlardan, təcrübəli mühəndis dizaynerlərdən, ətraf mühit üzrə mütəxəssislərdən, mülki və sənaye tikintisi üzrə nəzarətçi və iş icracılarından ibarət əməkdaşlarımız var. Bu heyət sayəsində müvəffəqiyyətlə təhvil verdiyimiz layihələr bizim iş qabiliyyətimizin əsasını təşkil edir.

Bizim məqsədimiz layihələri praktiki mühəndislik tərtibatları innovasiyalarla balanslaşdıraraq, müştərilərimizin tələb və istəklərinə uyğun olaraq, iqtisadi cəhətdən səmərəli və işi vaxtında tamamlayıb müştəriyə təhvil verməkdir.

Bizim müştərilərimiz, müxtəlif təbii mühitlərdə apardığımız mühəndislik layihələndirmələri , iş icrası və nəzarəti, və digər tənzimləmə və nəzarət rejimləri layihələri üzrə sahib olduğumuz coxillik təcrübəmizdən faydalanmaq üçün bizə təkrarən müraciət edirlər.